Мемлекеттік бағдарламаларды салалық бағдарламаларды, орындау туралы есептер