"Бизнес жол картасын" іске асыру туралы ақпарат

"Бизнестің жол картасы 2020" бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы және бизнес-инкубациялау шеңберінде жаңа бизнес-идеяларды және индустриялық-инновациялық жобаларды іске асыру үшін шағын кәсіпкерлік субъектілеріне мемлекеттік гранттар беру қағидаларына 2-қосымша
"Бизнестің жол қартасы 2020" бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде шағын кәсіпкерлік субъектілеріне, оның ішінде ісін жаңа бастаған кәсіпкерлерге, жас кәсіпкерлерге, әйелдерге, мүгедектерге және 50 жастан асқан адамдарға (өз бизнесін құруға) мемлекеттік гранттар беру үшін конкурстық іріктеуге қатысуғаӨТІНІМ
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(бұдан әрі – кәсіпкер)
(заңды тұлғаның ұйымдық-құқықтық нысаны, атауы;
дара кәсіпкердің тегі, аты, әкесінің аты, паспорт деректері)
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(заңды тұлғаның орналасқан жері, пошталық мекенжайы; дара кәсіпкердің тұратын жері)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(қала (аудан) коды көрсетілген байланыс телефонының нөмірі, электрондық пошта мекенжайы)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(банктік деректемелер)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(салық салу жүйесін көрсету)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(қызметтің бейінді бағыттарын көрсету)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(экономика саласын көрсету)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(өтінім берілген кездегі жалдамалы қызметкерлердің санын орташа көрсету)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(ұйым басшысы (Т.А.Ә, лауазымы, байланыс телефоны)
_________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(жобаның жауапты орындаушысы (Т.А.Ә, лауазымы, байланыс телефоны)
ісін жаңа бастаған жеке кәсіпкерлік субъектілеріне (өз бизнесін ашуға) мемлекеттік грант беру үшін конкурстық іріктеуге қатысатыны туралы мәлімдейді.
Кәсіпкер конкурс шарттарымен танысты және Қағидаларға сәйкес тиісті құжаттарды ұсынады.
Ұсынылған құжаттар тізбесі
Р/с№
Заңды тұлға
Бет саны
Дара кәсіпкер
Бет саны
Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің көшірмесі
1
Дара кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің көшірмесі
Салықтар, алымдар мен жарналар бойынша бюджетпен есеп айырысудың жай-күйі туралы анықтама
2
Салықтар, алымдар мен жарналар бойынша бюджетпен есеп айырысудың жай-күйі туралы анықтама
Өтінім берген кездегі жалдамалы жұмыскерлердің орташа саны туралы басшының қолымен және өтініш берушінің мөрімен расталған анықтама
3*
Өтінім берген кездегі жалдамалы жұмыскерлердің орташа саны туралы басшының қолымен және өтініш берушінің мөрімен расталған анықтама
Бизнес-жоба
4
Бизнес-жоба
Кәсіпкердің Бағдарламаның және/немесе Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған бағдарламасының курстарында қысқа мерзімді оқытудан өткенін растайтын құжаттың көшірмесі
5
Кәсіпкердің Бағдарламаның және/немесе Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған бағдарламасының курстарында қысқа мерзімді оқытудан өткенін растайтын құжаттың көшірмесі
Өкілге сенімхат
6*
Өкілге сенімхат
Кәсіпкердің ағымдағы шотында қаржы қаражатының бар екендігін растайтын банктік шоттан үзінді немесе жылжитын және/немесе жылжымайтын мүліктің бағалық құнын растайтын құжаттар
7*
Кәсіпкердің ағымдағы шотында қаржы қаражатының бар екендігін растайтын банктік шоттан үзінді немесе жылжитын және/немесе жылжымайтын мүліктің бағалық құнын растайтын құжаттар
* қажет болған жағдайда толтырылады
Үміткер ________________________ _______________________________М.О. (қолы) (Т.А.Ә., лауазымы)20___ ж. "___" _________________ "___" сағ. "___" мин. өтінім №
Мен бұрын берілген бюджеттік кредиттер бойынша мерзімі өткен берешектің жоқ екенін растаймын.
Мен өзім ұсынған мәліметтердің дұрыс екенін растаймын және Конкурстық комиссияның мәліметтерді іріктеп тексеруіне қарсы емеспін.
Осы өтінімге қол қою арқылы кәсіпкер мынаны мәлімдейді және оған кепілдік береді:
1. Бағдарламаның жергілікті үйлестірушісіне (Астана және Алматы қалалары үшін – Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісіне) осы өтініммен бірге не Бағдарламаның жергілікті үйлестірушісінің (Астана және Алматы қалалары үшін – Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісінің) сұратуы бойынша берілген (ұсынылған) немесе ұсынылатын барлық деректер, ақпарат пен құжаттама дұрыс болып табылады және төменде көрсетілген күнге шындыққа сәйкес келеді, көрсетілген деректер өзгерген жағдайда, Бағдарламаның жергілікті үйлестірушісін (Астана және Алматы қалалары үшін – Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісін) дереу хабардар етуге міндеттенемін.
2. Бағдарламаның жергілікті үйлестірушісінің (Астана және Алматы қалалары үшін – Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісінің) бірінші талап етуі бойынша осы өтінімді қарау шеңберінде талап етілген, банктік және коммерциялық құпияны құрайтын кез келген ақпарат пен құжаттарды ұсынуға және ашуға міндеттенемін.
3. Бағдарламаның жергілікті үйлестірушісі (Астана және Алматы қалалары үшін – Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісі) көрсетілген мәлімдемелер мен кепілдіктердің шынайылығын тексеруге міндетті емес.
4. Кәсіпкерге жалған, толық емес және/немесе дұрыс емес мәліметтерді ұсынғаны үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жауаптылық туралы ескертілді.
5. Кәсіпкердің жарғылық құзыреті осы өтінішке қол қоятын адамның өтініш беруіне мүмкіндік беретінін кәсіпкер растайды.
6. Көрсетілген деректер мен ақпараттың дұрыс еместігі анықталған жағдайда, осы өтінім көрсетілген деректердің дұрыс еместігін растайтын мәліметтер анықталған кез келген кезеңде кері қайтарылуы мүмкін екендігімен келісемін, бұл ретте Бағдарламаның жергілікті үйлестірушісі (Астана және Алматы қалалары үшін – Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісі) жергілікті деңгейде кері қайтару себептерін хабарламауға құқылы.
Осы арқылы кәсіпкер Бағдарламаның жергілікті үйлестірушісіне (Астана және Алматы қалалары үшін – Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісіне) мынаған келісім береді:
1. Бағдарламаның жергілікті үйлестірушісі (Астана және Алматы қалалары үшін – Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісі) осы өтінімде көрсетілген мәліметтерді, ақпарат пен кәсіпкер ұсынған құжаттарды тексеру және қарау мақсатында мүдделі үшінші тұлғаларға ұсынуға құқылы.
2. Осы өтінімде қамтылған барлық мәліметтер, сондай-ақ Бағдарламаның жергілікті үйлестірушісі (Астана және Алматы қалалары үшін – Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісі) талап еткен барлық құжаттар Бағдарлама шеңберінде мемлекеттік гранттар алу үшін ғана ұсынылған.
3. Бағдарламаның жергілікті үйлестірушісі (Астана және Алматы қалалары үшін – Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісі) кәсіпкер өзі туралы хабарлайтын кез келген ақпаратты тексеру құқығын өзіне қалдырады, ал кәсіпкер ұсынған құжаттар және өтініштің түпнұсқасы мемлекеттік грант берілмесе де, Бағдарламаның жергілікті үйлестірушісінде (Астана және Алматы қалалары үшін – Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісінде) сақталатын болады.
4. Бағдарламаның жергілікті үйлестірушісінің (Астана және Алматы қалалары үшін – Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісінің) осы өтінімді қарауға қабылдауы, сондай-ақ кәсіпкердің ықтимал шығыстары (нысаналы грант алу үшін қажетті құжаттарды ресімдеу және т.б.) Бағдарламаның жергілікті үйлестірушісінің (Астана және Алматы қалалары үшін – Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісінің) нысаналы грант беру немесе кәсіпкер шеккен шығындарды өтеу міндеттемесі болып табылмайды.
5. Нысаналы грант беру туралы мәселені қарау тәртібімен танысқанымды растаймын және келісемін, кейіннен Бағдарламаның жергілікті үйлестірушісіне (Астана және Алматы қалалары үшін – Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісіне) талап-арыз қоймаймын.
Басшы
(дара кәсіпкер) _______________________ ______________________
(қолы) (қолының толық жазылуы)
М.О.
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2016 жылғы 19 сәуірдегі
№ 234 қаулысымен
бекітілген
"Бизнестің жол картасы 2020" бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде жаңа бизнес-идеяларды жобаларды іске асыру үшін шағын кәсіпкерлік субъектілеріне мемлекеттік гранттар беру қағидалары
19. Жаңа бизнес-идеяларды іске асыру үшін мемлекеттік грант алуға үміткер шағын кәсіпкерлер субъектілері Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісіне жүгінеді және мынадай құжаттарды ұсынады:
1) осы Мемлекеттік гранттар беру қағидаларына 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша мемлекеттік грант беру бойынша конкурстық іріктеуге қатысуға арналған өтінім, ол Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісінің веб-порталына орналастырылады;
2) заңды тұлғаны (дара кәсіпкерді) мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің көшірмесі;
3) өтініш берілген күнге дейін кемінде күнтізбелік 30 күннен кешіктірілмей берілген бюджетке төленетін міндетті төлемдер бойынша берешектің жоқ екені туралы анықтама;
4) өтінім берілген кездегі жалдамалы жұмыскерлердің орташа саны туралы басшының қолымен және өтініш берушінің мөрімен (болған кезде) расталған анықтама;
5) бизнес-жоба;
6) Бағдарламаның және/немесе Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған бағдарламасының шеңберінде кәсіпкердің оқудан өткенін растайтын құжаттың көшірмесі;
7) кәсіпкердің ағымдағы шотында ақша қаражатының бар екені туралы банк шотынан үзінді немесе жылжымалы және/немесе жылжымайтын мүліктің бағалау құнын растайтын құжаттар;
8) кәсіпкердің атынан өтінім беру құқығы бар сенімхат, сенім білдірілген адам паспортының көшірмесі (заңды тұлғаның атынан – заңды тұлға куәландырған).
Шағын кәсіпкерлік субъектісі Бағдарламаның жергілікті үйлестірушісіне өтінішті дайындау және Бағдарламаға қатысу үшін құжаттар жинау мәселелері бойынша консультациялық қолдау алу үшін жүгінуге құқылы.
2017 жылдың қорытындысы бойынша «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы аясында несиенің пайыздық ставкасын субсидиялауға 140,2 млн теңгеге 5 жоба, мемлекет тарапынан кепілдік алуға 44,8 млн теңгеге 3 жоба өткізілді. Аталған бағдарлама бойынша алынған несиелер Шұбарқұдық, Кеңқияқ ауылдық округтерінің еншісінде.
Айналым қаражатын толықтыру мақсатында «Кең дала» бағдарламасымен 26,0 млн теңгеге 1 жоба (Шұбарқұдық).
«Кәсіпкер» бағдарламасымен Шұбарқұдық округінен 8 жоба 17,9 млн теңгеге, Темір қаласынан 1 жоба 1,7 млн теңгеге, барлығы 19,6 млн теңгеге 9 жоба өткізілді.
Аудандық кәсіпкерлік бөлімі тарапынан жетекшілік жасалынатын мемлекеттік бағдарламалар негізінде 2016 жылы 106,8 млн теңге несие ресурстары алынса, 2017 жылы несие ресурстары саны 230,6 млн теңгеге жетті.
2018 жылдың 4 айында «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы бойынша жүк тасымалы бағыты бойынша 18,0 млн теңге несие алынып, 12,7 млн теңге «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қорынан мемлекет тарапынан кепілдік алды. Жалпы құны 66,0 млн теңге екі жоба екінші деңгейлі банктерге комиссия қарауына тапсырылды.
Добавлено: 
24.05.2018 - 05:00
Последние изменения: 
15.10.2018 - 05:00